Zapisy do klas 0 - 8 Szkoły Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask'' w Rudzie-Hucie na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAPISÓW
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów rekrutacji, przy czym bardzo zachęcamy do korzystania ze sposobu pierwszego, zostawiając ten drugi tylko dla rodziców nie korzystających z internetu i poczty e-mail:
1. Wysłać skan zgłoszenia lub wniosku drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły.

Wnioski do pobrania dla rodziców:
1) zgłoszenie dziecka z obwodu szkoły do klasy 0-8
2) wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy 0-8
3) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego