NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2021 - 2025

 

W Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie – Hucie realizowany jest Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Informujemy, że szkole przyznano wsparcie finansowe, które ma na celu promocję  i  wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Całkowita wartość projektu  to kwota 15 tysięcy złotych,  wartość dofinansowania to 12 tysięcy złotych.