Regulamin użyczenia komputerów zakupionych w ramach projektu ” Zdalna Szkoła”

Regulamin użyczenia komputerów zakupionych w ramach projektu "Zdalna Szkoła+"

 

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjum

Kalendarz uroczystości szkolnych

Koncepcja pracy Zespołu Szkół

Plan pracy szkoły

Program bezpieczna szkoła

Program wychowawczy gimnazjum

Program wychowawczy szkoły podstawowej

Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

Plan działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa

Plan nadzoru dyrektora

Plan pracy biblioteki

Plan szkolnego koła CARITAS

Plan pracy pedagoga szkolnego

Plan pracy rzecznika praw ucznia

Plan pracy samorządu uczniowskiego gimnazjum

Plan pracy samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej

Plan pracy świetlicy

Plan pracy zespołu języków obcych

Plan pracy zespołu wychowania fizycznego

Plan pracy zespołu wychowawczego gimnazjum

Plan pracy zespołu wychowawczego szkoły podstawowej

Program edukacji antytytoniowej

Plan współpracy z Biblioteką Publiczną

Plan ewaluacji

Program zajęć logopedycznych

Plan pracy doradcy zawodowego

Plan pracy koła przyrodniczego gimnazjum

Plan pracy koła przyrodniczego szkoły podstawowej

Plan pracy koła przyrodniczego klas 0-3

Plan pracy z OSP Ruda

Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Plan zespołu wychowawczego

Plan pracy Drużyny Harcerskiej

Plan uroczystości szkolnych filia Ruda

Plan pracy zespołu humanistycznego

Program edukacyjny trzymaj formę

Program profilaktyczny

Program zespołu wokalnego Rudziki

Program zajęć UKS Tajfun

Plan współpracy z GOK

Plan pracy PTTK Ruda Team

Program współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Broszura informacyjna Nie Pal Przy Mnie