PASOWANIE NA CZYTELNIKA

06.02.2019 r. odbyło się pasowanie uczniów klas: 1a i 1b na Czytelników. Uroczystość przygotowała bibliotekarka – Alina Brewczyńska. Pierwsza część spotkania miała miejsce w sali lekcyjnej. Uczniowie poznali znaczenie słownictwa związanego z pojęciem „biblioteka”, dowiedzieli się o historii książki od starożytności po współczesność. Zainteresowanie wzbudziły informacje o najstarszych formach książki: tabliczce glinianej, zwoju papirusowym i średniowiecznym kodeksie. Młodzież słuchała wesołych wierszy o książce i czytelnikach, dowiedziała się dlaczego powinniśmy czytać. Uczniowie pod opieką wychowawczyń, p. B. Nowosad i p. J. Wolan udali się do biblioteki szkolnej. Bibliotekarka przywitała p. dyr D. Sawicką, wychowawczynie, uczniów i zapoznała z celem wizyty. Nowi Czytelnicy poznali regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i „Życzenia Książki”, nie tylko tej z biblioteki. Po uroczystym ślubowaniu, p. dyr D. Sawicka dokonała aktu pasowania uczniów  klas 1a i 1b na Czytelników biblioteki szkolnej i zachęciła do częstego korzystania z jej księgozbioru. Wychowawczynie klas otrzymały pamiątkowe dyplomy, a młodzież po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyła książki. WITAM NOWYCH UCZNIÓW W SPOŁECZNOŚCI CZYTELNICZEJ!

Alina Brewczyńska