CZYTAMY BEZ MAMY

17 lutego 2017 roku bibliotekarka Alina Brewczyńska zorganizowała akcję czytelniczą  "Czytamy bez Mamy" w klasach: pierwszej, drugich i trzecich. Uczniowie klasy I a gimnazjum czytali mało znane baśnie, bajki i wierszyki. Oliwier Zieliński zapewnił obsługę techniczną imprezy, czytali: K. Anasiewicz, P. Adwent,  G. Kostecka, M. Lewandowska, A. Labiszak, S. Gugała, S. Gwizdal, M. Kochoń.
Mam nadzieję, że będzie to miało wpływ na poziom wypożyczeń i częstsze odwiedziny biblioteki szkolnej.

Alina Brewczyńska